Znasz powiedzenie "Mądry Polak po szkodzie"?

Nie ryzykuj - sprawdź swojego kontrahenta, aby to przykre określenie nie dotyczyło Ciebie.

Zamów raport

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
Numer NIP firmy, którą chcesz sprawdzić.
Adres e-mail, na który wysłany zostanie raport.
Dla zamówień na firmę, wystarczy wpisać numer NIP.
Dla zamówień na osobę prywatną, należy podać imię i nazwisko oraz adres.

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak wygląda procedura zamówienia raportu? +

  Po złożeniu zamówienia za pomocą powyższego formularza, na adres e-mail podany w zgłoszeniu zostanie wysłana faktura proforma. Potwierdzeniem zawarcia umowy przygotowania raportu o firmie, jest wpłata ze strony zamawiającego. Po zaksięgowaniu wpłaty, w ciągu 1 dnia roboczego zostanie przygotowany raport. Raport wraz z fakturą VAT zostanie wysłany na adres e-mail zamawiającego, podany w formularzu powyżej. Istnieje możliwość wysyłki raportu oraz faktury w formie papierowej za pomocą tradycyjnej poczty, za dodatkową opłatą w wysokości 15,00 zł netto. O chęci otrzymania tradycyjnych dokumentów zamawiający winien poinformować przed wysłaniem formularza i dokonaniem płatności.
 • Jakie informacje o firmie uzyskam? +

  W przypadku działalności gospodarczych zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, raport zawiera: nazwę firmy, imię i nazwisko właściciela, numer REGON, adres głównego miejsca wykonywania działalności, dodatkowe adresy wykonywania działalności (jeżeli przedsiębiorca takie zgłosił), adres na jaki przedsiębiorca otrzymuje korespondencję z Urzędu Skarbowego oraz ZUS, adres e-mail oraz strony internetowej (jeżeli przedsiębiorca takie podał), obywatelstwo przedsiębiorcy, date rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, główny kod PKD działalności, dodatkowe kody PKD (jeżeli przedsiębiorca takie podał), spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca (jeżeli takie istnieją), zakazy nałożone na przedsiębiorcę, informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego (jeżeli takie wystąpiły), listę pełnomocników przedsiębiorcy (jeżeli tacy występują).Ponadto raport zawiera status, czyli informację czy firma jest w stanie zawieszenia (jeżeli tak, to podana jest data zawieszenia działalności oraz data planowanego wznowienia działalności).
  W przypadku firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, raport zawiera: nazwę firmy, numer KRS, numer REGON, formę prawną, datę wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, datę wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców (jeżeli wykreślenie miało miejsce), datę uprawomocnienia wykreślenia z KRS (jeżeli wykreślenie miało miejsce), datę zawieszenia działalności (jeżeli takie miało miejsce), datę wznowienia działalności (jeżeli takie miało miejsce), adres siedziby firmy (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy), adres e-mail oraz strony internetowej (jeżeli firma takie podała), informacje czy firma znajduje się w upadłości, nazwę organu reprezentacji, sposób reprezentacji, członków reprezentacji oraz ich funkcje.
  Dodatkowo niezależnie od formy prawnej firmy, raport zawiera: informację, czy firma posiada certyfikat "Sprawdzona działalność" wydawany przez Krajowy Rejestr Działalności Gospodarczej, informację, czy firma notowana jest w publicznej platformie dlugi.info zawierającej informacje o wierzytelnościach bądź długach, działającej zgodnie z art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 • Ile kosztuje uzyskanie pełnej informacji o firmie? +

  Pełny raport dotyczący przedsiębiorstwa kosztuje jedynie 29,00 zł netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
 • Czy mogę otrzymać fakturę VAT? +

  Oczywiście. Do każdego raportu dołączona jest faktura VAT potwierdzająca wniesienie opłaty za raport.
 • 1