Przed podjęciem współpracy z jakąkolwiek firmą, lub decydując się na korzystanie z jej usług, warto sprawdzić, czy firma jest w pełni legalna i zarejestrowana. Polskie prawo przewiduje, że każda firma musi być zarejestrowana w odpowiednim rejestrze, który zawiera wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające identyfikację właściciela lub zarządu firmy oraz informujące o profilu działalności. Jakie są to rejestry?

Rejestr działalności gospodarczych CEIDG

Wszystkie działalności gospodarcze prowadzone w Polsce są automatycznie wpisywane do rejestru CEIDG. Rozwinięciem skrótu jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Znajdują się tu również informacje na temat spółek cywilnych. By sprawdzić każdą firmę zarejestrowaną w bazie, wystarczy znać jej NIP, REGON lub nazwę. Wyszukiwanie jest darmowe i może go dokonać każdy. W ramach rejestru przechowywane są takie dane jak nazwa firmy, adres jej siedziby oraz profil prowadzonej działalności. Warto pamiętać, że w rejestrze tym nie ma wpisanych spółek kapitałowych i innych podmiotów prawa handlowego. One objęte są rejestrem KRS.

Rejestr spółek, czyli KRS

Drugim rejestrem gromadzącym dane firm jest Krajowy Rejestr Sądowy, czyli KRS. W nim znajdują się dane spółek kapitałowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Identycznie jak w przypadku rejestru CEIDG, wyszukiwanie w KRS jest w pełni darmowe i dostępne dla każdego. Poza podstawowymi danymi na temat każdej firmy znajdują się informacje o jej kapitale zakładowym oraz zarządzie. Istotnymi informacjami, które można uzyskać z rejestru KRS, są informacje na temat ostrzeżeń, takich jak postępowanie upadłościowe. Pamiętać trzeba, że rejestr ten nie zawiera informacji odnośnie zadłużenia firmy.

Rejestr REGON

Jednym z najbardziej uniwersalnych rejestrów firm jest Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Każda firma działająca na terenie kraju musi posiadać swój unikalny numer REGON, a w przypadku firm posiadających swoje oddziały w różnych miastach, nadawane są osobne numery dla każdego z oddziałów. W rejestrze tym znajdują się informacje ogólne na temat zarejestrowanej firmy oraz adres siedziby przypisany do konkretnego numeru. Wyszukiwarka rejestru jest w pełni darmowa i dostępna dla każdego tak samo, jak KRS I CEIDG. Wystarczy podać numer NIP lub nazwę firmy, by uzyskać wszystkie informacje.

Inne rejestry

Poza urzędowymi rejestrami, czyli CEIDG, KRS i REGON, dane na temat firm znaleźć można w wielu różnych rejestrach prywatnych, w tym różnego rodzaju rejestrach dłużników. W przeciwieństwie do rejestrów oficjalnych dostęp do nich jest zazwyczaj ograniczony i odpłatny. Z tego też powodu najprostszym rozwiązaniem umożliwiającym sprawdzenie legalności firmy jest korzystanie z oficjalnych rejestrów. Jeśli znajduje się ona w jednym z wyżej wymienionych rejestrów, można mieć pewność, że jest firmą legalnie działającą na terenie Polski. Dowiedzieć się też można, czy rzeczywiście prowadzi oferowany zakres usług, ponieważ informacja ta będzie zawarta w profilu działalności.