Współpraca pomiędzy partnerami biznesowymi powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu. To z kolei budowane jest na solidnych fundamentach, tworzonych przez uczciwość i pełną wypłacalność. W jaki sposób je zweryfikować? Podpowiadamy, jak sprawdzić wiarygodność finansową potencjalnego kontrahenta, by nie dać się oszukać nieuczciwym praktykom.

Sprawdzenie kontrahenta - jak sprawdzić wiarygodność firmy?

Dlaczego sprawdzanie kontrahenta jest takie istotne?

Współpraca biznesowa może wiązać się z wieloma korzyściami dla obu stron. Niekiedy jednak okazuje się, że perspektywa dochodowej kooperacji staje się jedynie złudzeniem, zastąpionym przez negatywne emocje, stres i straty finansowe. Aby temu zapobiec, warto zatroszczyć się o sprawdzenie kontrahenta jeszcze przed rozpoczęciem wspólnego projektu. Jak to zrobić? Otóż wiarygodność potencjalnego partnera biznesowego można ocenić na wiele różnych sposobów. Warto wykorzystać większość z nich, dowiadując się m.in. czy jest on wypłacalny, znany na runku i jaką opinią może się poszczycić.  

Jak sprawdzić, czy firma istnieje na rynku?

Sprawdzanie kontrahenta warto rozpocząć od jego obecności na rynku. Jak sprawdzić czy firma istnieje? Najlepszym sposobem będzie w tym przypadku sięgnięcie do zasobów danych, zgromadzonych w:

  • Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie znaleźć można informacje o stowarzyszeniach, fundacjach i przedsiębiorcach,
  • bazie CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej z informacjami o podmiotach, zajmujących się jednoosobową działalnością gospodarczą.

Takie źródła informacji pozwalają na sprawdzenie kontrahenta i prowadzonej przez niego działalności. To właśnie stąd możesz dowiedzieć się m.in. czy nie została ona zawieszona lub wyrejestrowana. Sięgnięcie do bazy KRS i CEIDG to również doskonały sposób na to, jak sprawdzić wiarygodność firmy. Znajdziesz tu bowiem informacje, do kogo należy dane przedsiębiorstwo i jaki jest zakres jego działalności. Co ważne, dostęp do takich danych jest bezpłatny, a więc korzystając z nich nie zostaniesz obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

Jak sprawdzić firmę pod kątem zaległości podatkowych?

Planując sprawdzanie kontrahenta, nie należy zapominać również o zaległościach podatkowych. Wskazują one bowiem na brak wypłacalności, mogąc jednocześnie stać się podstawą do wszczęcia egzekucji przez odpowiedni organ. Jak sprawdzić firmę pod względem płynności finansowej? Otóż, planując rozpoczęcie współpracy z nowym partnerem, warto poprosić go o stosowne zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, z wnioskiem o taki dokument może wystąpić każdy podmiot, prowadzący działalność gospodarczą. Zaległości podatkowe i brak regularności w opłacaniu składek to wyraźne sygnały alarmowe, które powinny skłonić do zaniechania ewentualnej współpracy.
Jak sprawdzić czy firma istnieje?

Jak sprawdzić wiarygodność firmy w sieci?

Kolejnym sposobem na to, jak sprawdzić firmę, z którą chcesz podjąć współpracę biznesową, będzie rozeznanie się w jej renomie i obecności w sieci. Jak wiadomo, współcześnie niemalże każde przedsiębiorstwo funkcjonuje nie tylko w realnej, ale również i w wirtualnej rzeczywistości, co wpływa na zaufanie klientów i jego pozycję na rynku towarów i usług. Sprawdzanie kontrahenta warto rozpocząć więc od serwisów społecznościowych i forów dyskusyjnych. Cennym źródłem informacji będzie także jego strona internetowa, skąd można dowiedzieć się m.in.:

  • jak długo dana firma jest obecna na rynku,
  • z jakimi przedsiębiorstwami współpracuje,
  • jakimi sukcesami może się poszczycić.

Przeglądając opinie o potencjalnym kontrahencie, warto jednak zachować ostrożność. Brak danych ich twórcy może wskazywać, chociażby na nieuczciwe praktyki konkurencji, które nie powinny rzutować na ocenę ewentualnego partnera w biznesie.

Jak sprawdzić firmę w Biurze Informacji Gospodarczej?

Skorzystanie z możliwości, jakie stwarza Biuro Informacji Gospodarczej to kolejny skuteczny sposób na to, jak sprawdzić wiarygodność firmy. Wystarczy tylko jej NIP, by dowiedzieć się, czy potencjalny partner biznesowy posiada nieuregulowane długi wobec innych kontrahentów. Co ważne, dostęp do takich danych nie wymaga uzyskania zgody właściciela danej firmy, co stanowi istotny argument do skorzystania z tego rodzaju możliwości. Zdobyte w ten sposób informacje, pozwolą sprawdzić kontrahenta nie tylko pod względem wypłacalności i stabilnej pozycji na rynku, ale również i pod kątem uczciwości we współpracy z innymi podmiotami. 

Jak sprawdzić firmę i jej wiarygodność?

Profesjonalne sprawdzanie kontrahenta – gdzie szukać wsparcia?

Wiesz już, jak sprawdzić czy firma istnieje i jak wygląda sprawdzanie kontrahenta pod względem uczciwości i wiarygodności. Jak nietrudno zauważyć, takie działania wymagają nieco czasu i zaangażowania. Z tych względów niektórzy decydują się na skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczych. Efektem takiej współpracy są profesjonalne raporty handlowe, połączone z oceną potencjalnych partnerów biznesowych. Sporządzony raport będzie zawierał m.in.:

  • wartość kapitału firmy,
  • ocenę zdolności kredytowej kontrahenta,
  • analizę wyników finansowych,
  • informacje o ewentualnych zobowiązaniach finansowych.

Skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczych wiąże się z koniecznością poniesienia stosownych kosztów. To jednak efektywny sposób na zdobycie cennych informacji, które pozwolą świadomie nawiązać nową współpracę lub – wprost przeciwnie – obudzą czujność, stając się podstawą do odmowy podpisania umowy biznesowej.